Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 106 для дітей з вадами зору.

 

Благодійні внески

 

   

Хочемо висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців та міській  владі  за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних , нагальних питань!

—Відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту”від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ(ст.38 частина ІІІ)    джерелами фінансування ДНЗ є кошти:  
- засновника(власника);  -відповідних бюджетів (для державних і комунальних навчалних закладів);
  - батьків,або осіб,які їх замінюють;
  - добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб; 
-інші кошти не заборонені законодавством України.
—  Відповідно до Положення про батьківський комітет ,затвердженого МОН 26.04.2011.№398—  Серед основних завдань – сприяння в створенні умов для вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази та благоустрою ДНЗ(п.2.2);—  Батьківські комітети мають право (п.5.1.):Встановлювти зв’язки з місцевими органами самоврядування,органами внутрішніх справ,громадськими організаціями,навчальними та науковими органами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу,захисту жмття і здоров’явихованців,організації харчування вихованців.благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі
ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
ПРО БЛАГОДІЙНИЦТВО ТА БЛАГОДІЙНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ
(Відомості Верховної Ради України (ВВР),
1997, №46, ст. 292)
(Зі змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3091 -III (3091 -14) від 07.03.2002 р., ВВР, 2002 р., № 32, ст. 220, № 2258Л/І (2258-17) від18.05.2010 р., ВВР, 2010 р. , № 29, ст. 392, № 3236Л/І (3236-17) від 19.04.2011 р., ВВР, 2011 р.,№ 42, ст. 435)
Стаття 1. Визначення термінів та понять
У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживають у такому значенні:
•               благодійництво — добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва є меценатство, спонсорство і волонтерська діяльність (абзац другий ст. 1 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 3236-УІ (3236-17) від 19.04.2011р.);
Стаття 2. Засади благодійництва та благодійної діяльності
Благодійництво здійснюється на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування.
Діяльність благодійників має суспільний характер, що не суперечить їх взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на отримання державної допомоги (частина друга ст. 2 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 3091-ІП (3091-14) від 07.03.2002 р.).
Фізичні та юридичні особи можуть займатися благодійництвом самостійно або разом з відповідними благодійними організаціями, зареєстрованими у встановленому законодавством порядку (частина третя ст. 2 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 3091-ІП (3091-14) від 07.03.2002 р.).
Стаття 4. Основні напрями благодійництва та благодійної діяльності
Благодійництво здійснюється у таких основних напрямах: п.4.3. сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям, ученим, студентам, учням; сприяння розвитку культури, зокрема реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;
Стаття 16. Форми здійснення благодійної діяльності суб'єктами благодійництва
Благодійна допомога може подаватися набувачам у вигляді:
  • одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
  •  систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
  •  фінансування конкретних цільових програм;
  • допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну ді¬яльність;
  •  дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності;
  •  дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;
  •  подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передавання результатів особистої творчої діяльності;
  •  прийняття на себе витрат з безоплатного, повного або частко¬вого утримання об'єктів благодійництва;
  • інших заходів, не заборонених законом.
Президент України           Л. КУЧМА
м. Київ, 16 вересня 1997 р. № 531/97-ВР
 

ШАНОВНІ БАТЬКИ! АДМІНІСТРАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИСЛОВЛЮЄ ВАМ ВЕЛИКУ ПОДЯКУ  ЗА НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ У ЗМІЦНЕННІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАКЛАДУ!

 

Про благодійницьку допомогу батьків  за  2013 рік – травень 2014 р. :

 

 група «Малюк»

 

 -придбання бойлера;

 -іграшки для ігрової діяльності;                                                                  

 -фарба для фарбування споруд на ігрових  майданчиках;

 -миючі та дезінфікуючі засоби для прибирання групових приміщень

.

група «Сонечко»

 

-придбання і встановлення бойлера;

-придбання люстр в групову кімнату;

-придбання посуду для користування ;

-придбання бісеру для вишиття образу;

-іграшки для ігрової діяльності;

-фарба для фарбування споруд на ігровому майданчику ;

-миючі та дезінфікуючі засоби  для прибирання групових приміщень.

               

 

група «Ромашка»

 

-частковий ремонт сантехніки у туалетній кімнатіі;

-придбання крану до умивальника;

-іграшки для ігрової діяльності;

-наочний матеріал для проведення занять;

-фарба для фарбування споруд на ігровому майданчику ;

-миючі та дезінфікуючі засоби  для прибирання групових приміщень;

-придбання посуду.

 

група «Соняшник»

 

-придбання і встановлення бойлера;

-капітальний ремонт кімнати для миття посудуз встановленням нових меблів;

-наочний матеріал для проведення занять;

-іграшки для ігрової діяльності ;

-фарба для фарбування споруд на ігровому майданчику ;

-миючі та дезінфікуючі засоби  для прибирання групових приміщень;

-проидбання нового вогнегасника.

 

група «Левенятко»

 

-придбання лавок на ігровий майданчик;

-дитяча стінка в ігрову кімнату;

-іграшки для ігрової діяльності;

-наочний матеріал для проведення занять;

-фарба для фарбування споруд на ігровому майданчику ;

-покриття для пісочниць;

-миючі та дезінфікуючі засоби для прибирання групових приміщень;

-придбання посуду;

-придбання 2 шаф у спальну кімнату та вчительський письмовий стіл.

 

 

група «Вулик»

 

-придбання 2 дитячих шаф та письмовий стіл  в ігровій кімнаті;

-придбання 2 книжкових шаф;

-придбання та встановлення пластикового вікна у спальній кімнаті;

-придбання посуду;

-наочний матеріал для проведення занять;

-фарба для фарбування споруд на ігровому майданчику ;

-покриття для пісочниць;

-миючі та дезінфікуючі засоби для прибирання групових приміщень.

 

група «Зернятко»

 

- ремонт спальної кімнати з заміною вікон;

-килимове покриття для роздягальні,та дитячих лавок;

-іграшки для ігрової діяльності;

-фарба для фарбування споруд на ігровому майданчику ;

-покриття для пісочниць;

-миючі та дезінфікуючі засоби для прибирання групових приміщень;

-облицювальна плитка для туалетної кімнати.

 

групи «АБВГДейка»

 

-наочний матеріал для проведення занять;

-фарба для фарбування споруд на ігровому майданчику ;

-придбання та встановлення бойлера;

-частковий ремонт спальної кімнати;

-ремонт сантехніки;

-покриття для пісочниць;

-миючі та дезінфікуючі засоби для прибирання групових приміщень.

 

група «Ангелятко»

 

-наочний матеріал для проведення занять;

-фарба для фарбування споруд на ігровому майданчику ;

-покриття для пісочниць;

-придбання та встановлення бойлера;

-миючі та дезінфікуючі засоби для прибирання групових приміщень.

 

група «Веселка»

 

-наочний матеріал для проведення занять;

-фарба для фарбування споруд на ігровому майданчику ;

-покриття для пісочниць;

-встановлення 2 нових дверей;

-капітальний ремонт кімнати для миття посуду з придбанням нових меблів;

-придбання та встановлення нових лавок на ігровому майданчику;

-миючі та дезінфікуючі засоби для прибирання групових приміщень.